ເປັນຜູ້ຊ່ວຍອາຈານທາງດ້ານ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ

November 17, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍອາຈານທາງດ້ານ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ໃນງານ ຕະຫຼາດນັດແຮງງານທີ່ຈັດຂື້ນທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2016

ເຂົ້າສອບເສັັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ Outsding Student in 2014-2015

November 17, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ການສອບເສັງລະດັບຊາດ ໄດ້ຮວບຮວມເອົານັກສຶກສາ ແຕ່ລະແຂວງ ອັນດັບ ທີ່ 1 ທີ່ເສັງໄດ້,ມາແຂ່ງຂັນກັນໃນລະດັບປະເທດ.                                         

ເຂົ້າຮ່ວມງານ [WordPress Translation Day 2016] ແປ WordPress ຢູ່ລາວ 2016

November 13, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

            [Wordpress Translation Day 2016]   ມື້ນີ້ແມ່ນວັນ Worpress Translation Day ທີ່ຄົນແຕ່ລະປະເທດໃນທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນແປ WordPress ເປັນພາສາຂອງປະເທດຕົນເອງ.ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍ່ມີງານຈັດງານນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຄືກັນທີ່| ບໍລິສັດໄອທີ ພັດທະນາລາວ

ຫຼັກການນຳໃຊ້ Articles (ຄຳນຳໜ້ານາມ) ໃນພາສາອັງກິດ

November 12, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

 Articles Article       Article : ຄຳນຳໜ້ານາມ ຄຳນາມທຸກໂຕ ເວລາເວົ້າຫຼືຂຽນ ຕ້ອງໃຊ້ article ນຳໜ້າທັງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນນາມບາງໂຕ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ articles. Articles ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: Indefinite Articles: ໄດ້ແກ່: a, an ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທົ່ວໄປ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. Definite Articles: ໄດ້ແກ່: The ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຊີ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.

1 2 3 4 5 9