Windows 8.1 AIO Activated One2up Jul2016 9in1 x86/x64 ລົງສຳເລັດເປັນຂອງແທ້ທັນທີ

October 31, 2016 Devteeno 0

Windows 8.1 AIO Activated One2up Jul2016 9in1 x86/x64 ລົງສຳເລັດເປັນຂອງແທ້ທັນທີ ดาวน์โหลด Windows 8.1 AIO All In One Activated One2up 2016 | 3.92, 3.7 GB Windows 8.1 with Update : ນີ້ເປັນການອັບເດດລ່າສຸດ Windows 8.1 ທ່ໄດ້ລວມເອົາການອັບເດດ Windows 8.1 ທີ່ຜ່ານມາ 12/05/ 2015 ມາບັນຈຸໄວ້ໃນໄຟລນີ້ ເຊີ່ງຕົວນີ້ເປັນຕົວ Pre-Activated ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ Key  ໃນການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຕົວ Activator ໃດໆທັ້ງສີ້ນ ເມື່ອລົງສຳເລັດເປັນຂອງແທ້ທັນທີ. * Windows […]