ຫຼັກການໃຊ້ ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ(Capitalization Rules)

October 11, 2016 Devteeno 0

CAPITALISATION RULES  ຫຼັກການໃຊ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ   Capital letters are used with particular types of nouns, in certain positions in sentences, and with some adjectives. You must always use capital letters for: The beginning of a sentence. ຂື້ນຕົ້ນປະໂຫຍກສະເໝີ EXAMPLES ຕົວຢ່າງ : Dogs are noisy. Children are noisy too.

ຫຼັກການໃຊ້ Need ໃນພາສາອັງກິດ

October 2, 2016 Devteeno 0

Need  ເປັນຄຳກຳມະທີ່ເບີ່ງແລ້ວອາດຈະໃຊ້ຍາກເດີ ແຕ່ບໍ່ຍາກເກີນໄປ ຖ້າເຮົາຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດ ຄຳກິລິຍາ Need  ສາມາດເປັນໄດ້ທັງກິລີຍາຫຼັກ(Main Verb) ແລະ ກິລີຍາຊ່ວຍ(Model Verb) ລາຍລະອຽດເຮົາມາຮູ້ວິທີການໃຊ້ກັນເລີຍ.

ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ

October 2, 2016 Devteeno 0

 ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະມາແນະນຳການກ່າວຄຳຂໍໂທດໃນພາສາອັງກິດເພາະເປັນສຳນວນທີ່ຄົນທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດຜິດເຫຼັກນ້ອຍເຮົາກໍ່ຂໍໂທດກັນ ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ  ສັງຄົມມີຊີວິດຊີວາ ດ້ວຍການຂໍໂທດ ຈີ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ສຳນວນພາສາອັງກິດທີ່ເຮົາມັກກ່າວ ຂໍໂທດກັນມີຫຼາຍສຳນວນ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍຍິບຍົກ ມາໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ຕາມຄວາມນິຍົມ ແລະ ໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

1 2