ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເວົ້າພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບໃຈ

January 10, 2017 SmileTeeno jounlamani 0

  ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເວົ້າພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບໃຈ Talking about heart in English   ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄຳຖາມຈາກນ້ອງຄົນໜື່ງຖາມມາກ່ຽວກັບໃຈ(ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຄວາມຮັກ) ແຕ່ເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ເລີຍໄປຊອກຂໍ້ມູນມາໃຫ້  ລອງມາເຂົ້າລາຍລະອຽດກັນເລີຍ :

ຄຳກິລິຍາຊ່ວຍ (Helping Verb) ໃນພາສາອັງກິດ

January 5, 2017 SmileTeeno jounlamani 2

ການຕັ້ງຄໍາຖາມດ້ວຍ Helping Verbs ແລະ ວິທີຕອບກິລິຍາຂ່ວຍມີ 24 ຕົວ ຖາມ: ປະໂຫຍກຄໍາຖາມນອກຈາກທີ່ໃຊ້ Question words ຂື້ນຕົ້ນດ້ວຍປະໂຫຍກແລ້ວ ຍັງມີຄໍາອື່ນອີກຫຼືບໍ ທີ່ນໍາມາຂື້ນຕົ້ນ                    ປະໂຫຍກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຄໍາຖາມໄດ້ ?

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Each ແລະ Every| ໃນພາສາອັງກິດ

December 26, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ຮຽນພາສາອັງກິດກັບຕີໂນ່ ການໃຊ້ Each and Every ຄຳສອງຄຳນີ້ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນຢ່າງສີ້ນເຊີງ            * Each ໝາຍເຖີງ ແຕ່ລະ ຫຼື ທຸກໆ   * Every ໝາຍເຖີງທຸກໆ      ຍົກຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ each ແລະ every ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມໝາຍໄວ້ຄືເກົ່າເຊັ່ນ :                     –  The fuel price rises up each year.     […]

ຫຼັກການຕື່ມ “ing” ໃນ Present Continuous tense

November 27, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ຫຼັກການຕື່ມ ing ໃນພາສາອັງກິດ ຄຳກຳມະທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “e” (ກໍລະນີບໍ່ອອກສຽງ “e”) ໃຫ້ຕັດ “e” ອອກແລ້ວຈີ່ງຕື່ມ “ing”. ຕົວຢ່າງ :     move ເປັນ        – moving      ຍ້າຍ live ເປັນ          – living          ຢູ່,ອາໄສ

ຫຼັກການນຳໃຊ້ Articles (ຄຳນຳໜ້ານາມ) ໃນພາສາອັງກິດ

November 12, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

 Articles Article       Article : ຄຳນຳໜ້ານາມ ຄຳນາມທຸກໂຕ ເວລາເວົ້າຫຼືຂຽນ ຕ້ອງໃຊ້ article ນຳໜ້າທັງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນນາມບາງໂຕ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ articles. Articles ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: Indefinite Articles: ໄດ້ແກ່: a, an ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທົ່ວໄປ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. Definite Articles: ໄດ້ແກ່: The ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຊີ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.

ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU”

November 2, 2016 Devteeno 0

ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU” ວັນວາເລັນທາຍໃກ້ຈະຮອດແລ້ວຢາກນຳເອົາ 10 ປະໂຫຍກບອກຮັກຊື້ງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະຫວານກ່ວາຄຳວ່າຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ( I Love you ) ມາຟາກ : 1. I love being around you.And i wish it could be like this forever. ( ຂ້ອຍມັກຢູ່ໃກ້ໆເຈົ້າ ແລະ ຢາກໃຫ້ເປັນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ) 2. I can’t stop thinking about you when we are not together. ( ຂ້ອຍຫັກຫ້າມຫົວໃຈຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ເວລາທີ່ເຮົາບ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນ).

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “On time” ແລະ “In time”

October 20, 2016 Devteeno 0

  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “On time” ແລະ “In time”  ຄຳວ່າ”On time” ແປວ່າຕົງເວລາ.  1 ການນຳໃຊ້: ໃຊ້ໃນເຫດການທີ່ມີການລະບຸເວລາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ,ຊັດເຈນແລ້ວເຊັ່ນ : ຕາຕະລາງນັດໝາຍ, ກອງປະຊຸມ…..ຊື່ງເຫດການນີ້ຈະມາຊ້າຫຼືເລີຍເວລາບໍ່ໄດ້…. ຕົວຢ່າງ : 1. Toulinya wants the meeting to start exactly on time. ຕູ່ລີນຍາຢາກໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງໜ້າຕົງເວລາ. ( ກອງປະຊຸມເລີ່ມປະຊຸມ 8:00 Am ແຕ່ຄວາມຈີງມັນເລີຍເວລາປະມານ 15 ນາທີ ເປັນ 8:15 Am ຈີ່ງເລີ່ມ) 2. Today,i come to school on time. ມື້ນີ້ຂ້ອຍມາໂຮງຮຽນຕົງເວລາ.( ໂຮງຮຽນເຂົ້າຮຽນ 8:00 Am ຂ້ອຍກໍ່ມາຮອດຫ້ອງຮຽນ […]

ຫຼັກການນຳໃຊ້ ຄຳຄຸນນາມ

October 17, 2016 Devteeno 0

ຫຼັກການນຳໃຊ້ ຄຳຄຸນນາມ ສະບາຍດີມື້ນີ້ຈະນຳເອົາ ຫຼັກການ ແລະ ນິຍາມຂອງຄຳຄຸນນາມມາອະທິບາຍໃຫ້ແຈ້ງຂື້ນຕື່ມ ຍ້ອນມັນສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮຽນ ເກືອບບໍ່ມີປະໂຫຍກໃດທີ່ບໍ່ມີຄຳຄຸນນາມ ສະນັ້ນຢ່າຖືເບົາກັບຄຳຄຸນນາມ ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ…. Adjective: ຄຳຄຸນນາມ: ໝາຍເຖິງຄຳທີ່ໄປເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍນາມ ຫຼື ສັບພະນາມ (ຂະຫຍາຍສັບພະນາມ). ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດຂອງນາມ ຫຼື ສັບ ພະນາມນັ້ນວ່າ ເປັນແນວໃດ? ເຊັ່ນ: ດີ,ຊົ່ວ,ສູງ,ຕໍ່າ,ເຖົ້າ, ແກ່….ເຊັ່ນ: good, wise ,this, bad, red, tall, white, thin, those…… ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ Adjective: ຮຽງໄວ້ໜ້າຄຳນາມໂດຍກົງ.- Ex: He is a good man. ຮຽງໄວ້ຫຼັງ verb to be.     […]

ຫຼັກການໃຊ້ Verb to Be ແລະ Verb to Have, Verb to Do..

October 14, 2016 Devteeno 0

 ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະເອົາຂໍ້ຄ່ອງໃຈ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກການ ນຳໃຊ້  Verb to Be  ແລະ Verb to Have, Verb to Do ມາອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງຂື້ນອີກຕື່ມ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຂຽນກໍ່ໄດຈາກການຮຽນ;ປະສົບການ, ຕຳລາບາງເຫຼັ້ມເພື່ອມາຂະຫຍາຍບົດຄວາມໃຫ້ມີລາຍລະອຽດຂື້ນຕື່ມ. ໜ້າທີ່ຂອງ Verb to Be I. ວາງໄວ້ໜ້າກິລິຍາ “ing” ເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍກນັ້ນເປັນ Continuous Tense ແປວ່າ”ກຳລັງ” ທຸກຄັ້ງໄປເຊັ່ນ:   –   We are learning English. ພວກເຮົາກຳລັງຮຽນພາສາອັງກິດ.    –  He is reading a book. ລາວກຳລັງອ່ານໜັງສື.    – It is sleeping under […]

1 2