ວິທີການສະແດງໄອຄອນໃນຄອມພີວເຕີ

How to Display the “My Computer” Icon on the Desktop in Windows 7, 8, or 10

ສະບາຍດີຜູ້ຂຽນຢາກມາແບ່ບັນວິທີການເອົາໄອຄອນຄອມພີວເຕີຂື້ນມາສະແດງໃນໜ້າ Desktop ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງວີນໂດໃໝ່ ແລະ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍທີ່ສະແດງຂື້ນມາໜ້າຈໍເລີຍ   ມາເບີ່ງວີທີການນຳເອົາໄອຄອນຂື້ນສະແດງໃນຄອມພີວເຕີກັນເລີຍ : 

Windows_10

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 : ໃຫ້ຄີກຂວາຢູ່ໜ້າ Desktop ແລ້ວເລືອກຄຳວ່າ Personalize ຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດ

 

Windows_10  

ວິທີທີ່ 2 ໃຫ້ຄີກເລືອກເອົາບ່ອນ Thems  ແລ້ວເລືອກເອົາ ຄຳວ່າ Desktop Icon setting  ຕາມຮູບເລີຍ

Windows_10

  ວິທີ່ທີ່ 3 ໃຫ້ເລືອກເອົາໄອຄອນທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ສະແດງເທີງໜ້າ   Desktop ຂອງເຮົາ

Windows_10

 

 

  ວິທີ ທີ່ 4 ເມື່ອເລືອກເອົາໄອຄອນທີ່ ຕ້ອງການແລ້ວ ກໍ່ກົດ OK ໄອຄອນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະໄປສະແດງໃນໜ້າ Desktop ຂອງເຮົາແລ້ວ.

 

     ສຳລັບວີນໂດ 7  ກໍ່ປະຕິບັດຄືກັນ ພຽງແຕ່ຈະຕ່າງບ່ອນກົດຊື່ໆ ຕາມຮູບເລີຍເດີ

 

personalization.png

ຫຼັງຈາກກົດ Personalize ແລ້ວ ເລືອກ Change desktop icons

desktopiconspanel.png

  ແລ້ວຈະສະແດງຕາມຮູບ ໃຫ້ເລືອກໄອຄອນທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວ ກົດ OK  ພຽງເທົ່ານີ້ ກໍ່ສຳເລັດໃນສະແດງໄອຄອນ ໃນທຸກວິນໂດຄອມພີວເຕີແລ້ວ. ມາຮອດນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍຈົບລົງເທົ່ານີ້ ຖ້າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດແລະ ສາລະກໍ່ຢ່າລືມກົົດໄລ ກົດແຊ ແບ່ງບັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ຄົນອື່ນໆແດ່

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*