ວິທີການສະແດງໄອຄອນໃນຄອມພີວເຕີ

February 4, 2017 SmileTeeno jounlamani 0

How to Display the “My Computer” Icon on the Desktop in Windows 7, 8, or 10 ສະບາຍດີຜູ້ຂຽນຢາກມາແບ່ບັນວິທີການເອົາໄອຄອນຄອມພີວເຕີຂື້ນມາສະແດງໃນໜ້າ Desktop ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງວີນໂດໃໝ່ ແລະ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີຫຍັງເລີຍທີ່ສະແດງຂື້ນມາໜ້າຈໍເລີຍ   ມາເບີ່ງວີທີການນຳເອົາໄອຄອນຂື້ນສະແດງໃນຄອມພີວເຕີກັນເລີຍ :