ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເວົ້າພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບໃຈ

 

ສາລະໜ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການເວົ້າພາສາອັງກິດ ກ່ຽວກັບໃຈ

Talking about heart in English

  ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຄຳຖາມຈາກນ້ອງຄົນໜື່ງຖາມມາກ່ຽວກັບໃຈ(ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຄວາມຮັກ) ແຕ່ເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ເລີຍໄປຊອກຂໍ້ມູນມາໃຫ້  ລອງມາເຂົ້າລາຍລະອຽດກັນເລີຍ :

-to understand is to enter the heart –khao chai  ເຂົ້າໃຈ
-to be glad is to Feel good at heart –di chai  ດີໃຈ
-to be angry is to feel bad in the heart –chai haiy ໃຈຮ້າຍ
-to be sorry is to have lost the heart –sia chai ເສຍໃຈ
-to have empathy is to see the heart-hen chai  ເຫັນໃຈ
-to feel upset is to be unhappy at heart –ouk chai  ອຸກໃຈ
-to be sensitive (touchy) is to have a small heart –chai noy ໃຈນ້ອຍ
-to be stingy is to have a narrow heart –chai khap khaep ໃຈຄັບແຄບ
-to be startled is to drop the heart –tok chai  ຕົກໃຈ
-to be absent minded is to have a heart which floats –chai loy  ໃຈລອຍ
-to hesitate is to have many hearts –lai chai   ຫຼາຍໃຈ
-to be worried is to have a sick heart –bo sabai chai  ບໍ່ສະບາຍໃຈ
-to be content is to have a serene heart –sabai chai ສະບາຍໃຈ
-to be without worries is to feel cool in the heart –chai yen  ໃຈເຍັນ
-to be generous is to have a large heart –chai kuang ໃຈກວ້າງ
-to have a heavy heart –thouk chai  ທຸກໃຈ
-to be happy –souk chai ສຸກໃຈ
-to be easily persuaded is to have an easy heart –chai ngai   ໃຈງ່າຍ
-to be decisive –chai det  ໃຈເດັດ
-to be bitter to the point of revenge is to have a black heart –chai dum  ໃຈດໍາ
-to be charitable is to have a festive heart –chai boun   ໃຈບຸນ
-to be generous is to be big hearted –chai nyai   ໃຈໃຫຍ່
-to be impatient is to have a hot heart –chai hon   ໃຈຮ້ອນ
-to be patient is to have a persevering heart –chai ot thon  ໃຈອົດທົນ
-to be honest is to have a pure heart –chai bolisoud  ໃຈບໍລິສຸດ
-to be brave is to have a daring heart –chai ka ໃຈກ້າ
-to be timid is to have a cautious heart –chai boh ka ໃຈບໍ່ກ້າ
-to control one’s emotions is to have a strong heart –chai khaeng  ໃຈແຂງ
-to die is to have your heart torn apart –chai khart   ໃຈຂາດ

 ໝາຍເຫດ: ຄຳບາງຄຳກໍ່ອາດຈະມີແບບອື່ນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນແຕ່ຜູ້ຂຽນບໍ່ໄດ້ກ່າວໃສ່ໄວ້

 ຖ້າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດຢ່າລືມກົດແຊໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ນຳເດີ

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*