ວິ​ທີ​ອ່ານຫນັງ​ສືໃຫ້​ຈົບ ແລະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບສູງ​ສຸດໃນ​ 90 ນາ​ທີ

 ຜູ່ທີ່ຫລົງເຂົ້າມາອ່ານເຄີຍເປັນບໍ່ ທີ່ເຫັນປື້ມທີ່ນ່າສົນແລ້ວກໍຊື້ມາກ້ອງໄວ້ ແລ້ວກໍບໍ່ຈັບຂຶ້ນມາອ່ານຈັກເທື່ອ ຫລືອ່ານກໍອ່ານບໍ່ຈົບ ຖ້າແມ່ນເຮົາມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລ້ວ.

ແຕ່ຜູ່ຂຽນໄດ້ໄປພົບວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອ່ານປື້ມຈົບພາຍໃນ 90 ນາທີ່ເທົ່ານັ້ນ ຫລັງຈາກຜູ່ຂຽນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຜົນກັບຕົວເອງ ສະນັ້ນບົດຄວາມນີ້ກໍເລີຍຈະມາແບ່ງປັນເທັກນິກທີ່ວ່ານີ້.

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງບອກກ່ອນເລີຍວ່າ ເທັກນິກນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບປື້ມ ຫລືອາດຈະເປັນບົດຄວາມໃນອິນເຕີເນັດກໍໄດ້ ທີ່ເປັນແນວ How to ການພັດທະນາຕົວເອງຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເປັນປະເພດອື່ນເຊັ່ນ: ກາຕູນ ຫລື ນິຍາຍ ທີ່ຕ້ອງການການອ່ານທີ່ລະອຽດຢູ່ແລ້ວວິທີ່ນີ້ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

 1. ສະຫລາດໃນການເລືອກ

  ໃນທຸກມື້ນີ້ມີຫນັງສື ຫລືຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດນັ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍມະຫາສານການທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນທັງຫມົດມາຍັດໃສ່ຫົວເຮົາ ຄືຈະບໍ່ແມ່ນວິທີ່ດີຕິ ສະນັ້ນເລີ່ມຕົນເລີຍຕ້ອງເລືອກເນື້ອຫາທີ່ ເຮົາສົນໃຈ ແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່ເຮົາບໍ່ວ່າຈະດ້ານໃດດ້ານນຶ່ງ

  ໃຫ້ຖາມຕົວເອງວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈະຕ້ອງອ່ານປື້ມຫົວນີ້ ເຊັ່ນ:

  –  ປື້ມຫົວນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາບໍ່ ມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດເຮົາໃນດ້ານໃດດ້ານນຶ່ງບໍ່ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດ ?
  –  ປື້ມນີ້ໄດ້ຊ່ວຍ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາສົນໃຈ ຫລືຕ້ອງການບໍ່ ?

  ຖ້າຄຳຕອບແມ່ນ “ບໍ່” ກະບໍ່ຕ້ອງອ່ານມັນ.

 2.  ອ່ານສາລະບານແລະເນື້ອຫາໂດຍລວມຂອງປື້ມ

  ໃຊ້ເວລາ 15 ນາທີໃນການອ່ານຮອບທຳອິດໃຫ້ ອ່ານແບບຜ່ານໆ  ໂດຍເບິ່ງຫົວຂໍ້ໃນສະລາບານແລ້ວເປີດແຕ່ລະຫນ້າໄປແບບຜ່ານໆ ບໍ່ຟ້າວອ່ານລາຍລະອຽດຫຍັງຫລາຍເທື່ອ ອາດເບິ່ງຮູບ ຫລືຫົວຂໍ້ໄປກ່ອນ

  ບໍ່ຕ້ອງໄປເສຍເວລາໄປອ່ານຕັ້ງແຕ່ຫນ້າປົກຈົນຮອດຫນ້າສຸດທ້າຍ ເພາະມັນເກືອບຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ ແລະອີກຢ່າງລາຍລະອຽດຂອງປື້ມເຮົາຄວນຈະຮູ້ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 ແລ້ວ

  ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງພາບລວມໄດ້ວ່າປື້ມຫົວນັ້ນເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງແນ່ ແລະສາມາດບອກໄດ້ວ່າຫົວຂໍ້ໃດເຮົາສົນໃຈ ແລະບໍ່ສົນໃຈ ຫາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ໄດ້ 1 ຫລື 2 ຢ່າງທີ່ຈະນຳໄປປັບໃຊ້ແລ້ວຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດເຮົາ

 3. ກຳນົດເວລາແລ້ວລົງມືອ່ານ

  ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ໃຊ້ຕັ້ງເວລາໃນການອ່ານ 45 ນາທີ (ອັນນີ້ບໍ່ຕາຍຕົວ ຂຶ້ນກັບເຈົ້າມີເວລາຫນ້ອຍຫລາຍປານໃດ ແຕ່ບົດຄວາມນີ້ຕ້ອງການຄວາມໄວ)

  ການອ່ານນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນວ່າເຮົາຕ້ອງອ່ານຢ່າງລະອຽດຫມົດທຸກໂຕ ໃຫ້ອ່ານແບບກວດສາຍຕາໄປແບບໄວໆເມື່ອພົບສິ່ງເຮົາສົນໃຈ ໃຫ້ຫາໃຈຄວາມສຳຄັນໃຫ້ໄດ້ຫລັງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ໃຊ້ບິກຫມາຍໃຈຄວາມສຳຄັນໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍດາຍປື້ມເພາະ

  ປື້ມມີຫນ້າໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເຮົາ ສະນັ້ນມັນໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວ

  ຕົວຢ່າງການໃຊ້ບີກຫມາຍ

  ແຕ່ຖ້າຫາກເສຍດາຍແທ້ໆ ບໍ່ຢາກໃຫ້ປື້ມມີຮອຍຫຍັງເລີຍ ໃຊ້ເຈ້ຍ Post It ແທນກໍໄດ້.

  p_20161203_190035

  ໃຊ້ Post It ຈົດ

  ນອກຈາກນີ້ກໍມີວິທີ່ອື່ນເຊັ່ນ: ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍໄວ້ຕ່າງຫາກ ຫລືໃຊ້ແອັບຯຈາກມືຖືຖ່າຍໄວ້ກໍໄດ້.

  ຢ່າລືມວາຫົວໃຈຂອງການອ່ານປື້ມແນວ How to ຄືການນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ໄປປັບໃຊ້ໃນຊີວິດຈິງ ມີພຽງເທົ່ານີ້.

 4. ຂຽນສະຫລຸບຢ່າງສັ້ນ

  ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ກໍຄືການນຳຂໍ້ມູນທັ້ງຫມົດທີ່ໄດ້ອ່ານ ມາສະຫລຸບແບບສັ້ນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ໃນແບບຕົວເອງ ຢ້ຳວ່າໃນແບບເອງ ເພາະວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບຽບ ແລ້ວບັນທຶກເຂົ້າໃນສະຫມອງແທ້ ເອ່ ! ແລ້ວຈະສະຫລຸບຈັ່ງໃດດີ ຜູ່ຂຽນຂໍເນາະນຳວິທີ ທີ່ຕົວເອງໃຊ້ຢູ່ຄື :

  1. ໃຫ້ມີປື້ມໄວ້ບັນທຶກ ເພື່ອເອົາໄວ້ສະຫລຸບຂໍ້ມູນຈາການອ່ານໄວ້ແລ້ວຕໍ່ໄປກໍສາມາດນຳເອົາປື້ມຫົວນີ້ມາທົບທວນແທນເລີຍກໍໄດ້

  2. ເປັນວິທີທີ່ຜູ່ຂຽນພູມໃຈນຳສະເຫນີເລີຍຄື: ການຂຽນບລັອກ ນັ້ນເອງເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ດີຫລາຍນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສະຫລຸບສິ່ງມີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາແລ້ວ ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນນຳ ດັ່ງທີ່ຜູ່ຂຽນກຳຫລັງເຮັດຢູ່ຕອນນີ້ແລະ (ດຽວຜູ່ຂຽນຈະມີບົດຄວາມແນະນຳການຂຽນບລັອກຕາມມາ ຖ້າໃຜອົດໃຈບໍ່ໄດ້ຖາມມາທາງ Page ກ່ອນກະໄດ້)

  ຕົວຢ່າງປື້ມບັນທຶກຂອງຜູ່ຂຽນເອງ

      ເຖິງຈະບໍ່ມີຜູ່ໃດອ່ານບົດຄວາມເຮົາກໍຕາມແຕ່ເຮົາກໍໄດ້ຝຶກທັກສະໃນການ ຂຽນ, ຄິດ ແລະວິເຄາະແລ້ວ

ເປັນຈັງໃດກັບວິທີການອ່ານປື້ມໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຫວັງວ່າສິ່ງທີ່ຜູ່ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມແລ້ວນຳມາຂຽນເປັນບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫນ້ອຍກໍຫລາຍ ຂອບໃຈຫລາຍໆທີ່ອ່ານຈົນຈົບ.

            ຂອບໃຈທີ່ມາ : ອ້າຍທະນົງສີນ 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


ເລື່ຶອນຂື້ນເທີງ