ວິທີການປິດວີນໂດ XP (How to Shut Down Windows XP)

ວິທີການປິດວີນໂດ XP (How to Shut Down Windows XP)

 ຫຼາຍຄົນທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຄອມພີວເຕີ ກໍ່ອາດຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບການປິດຄອມພີວເຕີ ວີນໂດ XP   ມາເບີ່ງຂັ້ນຕອນນຳກັນເລີຍ

1 ຄິກປຸ່ມສະຕາດຢູ່ແຈດ້ານຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ  Left click on the Start Button in the lower left corner of the screen.

Image titled Shut Down Windows XP Step 1

 

2  ເມື່ອຄີກແລ້ວຈະປະກົດມີຕົວເລືອກສອງຢ່າງໃຫ້ເລືອກບ່ອນປຸ່ມສີແດງ   When the menu appears, click on the red Shut Down button.

Image titled Shut Down Windows XP Step 2

3 ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີເດຍລັອກຂື້ນໃຫ້ເລືອກທີ່ ປຸ່ມ Shutdown ແລ້ວກຸ່ມ ໂອເຄ

There will be a dialog box with a drop-down menu. Choose Shut Down from the list and click the OK button.

Image titled Shut Down Windows XP Step 3

 

4 ລໍຖ້າບຶດໜື່ງແລ້ວໜ້າຈໍຄອມພີວເຕີກໍ່ຈະປິດເອງ

 

                             ທີ່ມາ   http://www.wikihow.com/Shut-Down-Windows-XP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*