ການເລືອກສາຍການຮຽນທີ່ດີ ຕ້ອງຄິດຮອດປື້ມຫົວນີ້

 ສະບາຍດີມື້ນີ້  ຂ້ອຍຈະນຳເອົາ ປື້ມທີ່ມີສາລະ ແລະ ຄວາມຮູ້ມາຝາກກ່ຽວກັບການເລືອກສາຍການຮຽນໃຫ້ຖືກຕາມສາຂາວິຊາຊີບທີ່ຕົນເອງມັກ.

xxx

  ປື້ມຫົວນີ້ ຊ່ວຍນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງຜ່ານການຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ເພາະລຸ້ນເອື້ອຍລຸ້ນອ້າຍຫຼາຍໆຄົນທີ່ຜ່ານຈຸດນັ້ນມາ
ຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເລີຍວ່າ ມັນຍາກຊ່ຳໃດກວ່າທີ່ເຮົາຈະຮູ້ວ່າມີສາຍຮຽນໃດແດ່ໃຫ້ເຮົາເລືອກ ແລະ ຍາກຊ່ຳໃດກວ່າທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງແມ່ນການຫາຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບສາຍການຮຽນກ່ອນໜ້າທີ່ແມ່ນຍາກຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ຕັດສິນໃຈຜິດ, ເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ້ດີ ຫຼື ຈຳເປັນເລືອກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກ ແຕ່ກໍ່ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເພາະບໍ່ຮູ້ສິຫາຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກໃສ. ດັ່ງນັ້ນ, ສຳລັບນ້ອງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກສາຍການຮຽນ ພວກອ້າຍເອື້ອຍຂໍແນະນຳວ່າ ໃຫ້ພວກນ້ອງສືກສາເບິ່ງດີໆສາຍການຮຽນທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍໆສະຖາບັນການສືກສາ, ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງເພື່ອຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆສາຍການຮຽນ, ບໍ່ໃຫ້ຕັດສິນໃຈເລືອກຍ້ອນມີຄົນບອກວ່າມັນດີ ຫຼື ເລືອກຍ້ອນໝູ່ເລືອກ ແຕ່ໃຫ້ເລືອກຈາກສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ສົນໃຈອີ່ຫຼີ່ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມຸນທີ່ມີຢູ່ປຶ້ມຫົວນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈສາຍການຮຽນທີ່ສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ເປັນແນວທາງໜື່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກໃນສິ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບຕົນເອງທີ່ສຸດ.
  ດາວໂຫລດປື້ມແນະ ນຳສາຍການຮຽນໄດ້ທີ່ :  www.collegemajors.la

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີ່ມ :  www.collegemajors.la

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*