ເຂົ້າຮ່ວມງານ [WordPress Translation Day 2016] ແປ WordPress ຢູ່ລາວ 2016

November 13, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

            [Wordpress Translation Day 2016]   ມື້ນີ້ແມ່ນວັນ Worpress Translation Day ທີ່ຄົນແຕ່ລະປະເທດໃນທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນແປ WordPress ເປັນພາສາຂອງປະເທດຕົນເອງ.ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍ່ມີງານຈັດງານນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຄືກັນທີ່| ບໍລິສັດໄອທີ ພັດທະນາລາວ

ຫຼັກການນຳໃຊ້ Articles (ຄຳນຳໜ້ານາມ) ໃນພາສາອັງກິດ

November 12, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

 Articles Article       Article : ຄຳນຳໜ້ານາມ ຄຳນາມທຸກໂຕ ເວລາເວົ້າຫຼືຂຽນ ຕ້ອງໃຊ້ article ນຳໜ້າທັງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນນາມບາງໂຕ ຫຼື ກໍລະນີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ articles. Articles ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: Indefinite Articles: ໄດ້ແກ່: a, an ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທົ່ວໄປ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. Definite Articles: ໄດ້ແກ່: The ເປັນ Article ທີ່ໃຊ້ນຳໜ້ານາມທີ່ມີຄວາມໝາຍຊີ້ສະເພາະເຈາະຈົງ.

ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU”

November 2, 2016 Devteeno 0

ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU” ວັນວາເລັນທາຍໃກ້ຈະຮອດແລ້ວຢາກນຳເອົາ 10 ປະໂຫຍກບອກຮັກຊື້ງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະຫວານກ່ວາຄຳວ່າຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ( I Love you ) ມາຟາກ : 1. I love being around you.And i wish it could be like this forever. ( ຂ້ອຍມັກຢູ່ໃກ້ໆເຈົ້າ ແລະ ຢາກໃຫ້ເປັນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ) 2. I can’t stop thinking about you when we are not together. ( ຂ້ອຍຫັກຫ້າມຫົວໃຈຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ເວລາທີ່ເຮົາບ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນ).

ວິທີກວດເບິ່ງລົງວິນໂດໄດ້ຈັກມື້,ເດືອນ,ປີ

November 2, 2016 Devteeno 0

ວິທີກວດເບິ່ງລົງວິນໂດໄດ້ຈັກມື້,ເດືອນ,ປີ ທ່ານເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Windows ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ນີ້ແມ່ນເຮົາລົງເຄື່ອງໃໝ່ມື້ໃດວັນທີໃດ ? ດັ່ງນັ້ນບົດນີ້ເຮົາຈື່ງມີວິທີ ກວດເບິ່ງວ່າເຮົາລົງວິນໂດໄດ້ຈັກມື້,ເດືອນ,ປີແລ້ວ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

1 2