ເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ ງານ Vientiane Glow Run.

   ງານການກຸສົນ Vientiane Glow Run ໂຄງການແລ່ນເພື່ອຄົນເປັນພະຍາດ ໂອທີສຕິກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າແລ່ນເຮືອງແສງ ມີນັກແລ່ນ ແລະ ອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . ໃນງານກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໂຊນ ເພີ່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງຜູ້ແລ່ນ ແລະ ເພີ່ອສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.ໃນນີ້ຂ້ອຍກໍ່ໄປັນຫົວໜ້າທີມໃນການຈັດບູດ Disco + ນ້ອງ ທະນາທິບ(ອ້ອຍ). ງານນີ້ມີທັງສາລະ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນຳພາລູກທີມ ແລະ ອາສາສະໝັກເພື່ອຈັດການ ແລະ ຕົບແຕ່ງບູດ ຈົນສຳເລັດ
13043602_1775477942670702_6481087893846568832_n 13124419_1078870212172867_7519001155639764212_n

 

13151908_1775990269286136_6778547806740561799_n

13103449_581118125388940_6545758015009958533_n

ນີ້ແມ່ນຄວາມມ່ວນຊື່ນທ້າຍງານ 555

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*