ເຂົ້າຮ່ວມງານ IOT (Internet of Things) ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 

        ເຂົ້າຮ່ວມງານ IOT (Internet of Things) ທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ13102748_1714212188836498_3127109270870869039_n13096326_1711107339146983_6039859726007605012_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*