ເຂົ້າຮ່ວມງານ [WordPress Translation Day 2016] ແປ WordPress ຢູ່ລາວ 2016

            [Wordpress Translation Day 2016] 

 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນ Worpress Translation Day ທີ່ຄົນແຕ່ລະປະເທດໃນທົ່ວໂລກຮ່ວມກັນແປ WordPress ເປັນພາສາຂອງປະເທດຕົນເອງ.ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍ່ມີງານຈັດງານນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຄືກັນທີ່| ບໍລິສັດໄອທີ ພັດທະນາລາວ

ຈຳກັດ|. ໄດ້ຮວບຮວມເອົານັກພັດທະນາໃນລາວ ທີ່ສົນໃຈທາງດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ໃຈຮັກດ້ານໄອທີ ຮ່ວມກັນແປ WordPress ເປັນພາສາລາວ ໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ນຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.ງານນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ກຸ່ມ WordPressLaos. ງານນີ້ຂ້ອຍເອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການປະກອບສ່ວນໃນງານນີ້ດ້ວຍ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາກຫຼາຍຈາກ ລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ຄົນທີ່ມີປະສົບການທາງດ້ານນີ້ມາກ່ອນ.

 

 ສະຫຼຸບການຮ່ວມຊຸມນຸມແປ WordPress ມື້ນີ້:

1. ລວມໆແລ້ວສາມາດແປ WordPress ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1000 ຄຳ, ພາກັນເລີ່ມແປຕັ້ງແຕ່ 10 ໂມງ        ຫາ 5 ໂມງແລງ.
2. ຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນສະເລ່ຍແປໄດ້ 100 ຄຳ.

3.ສະຖານະຂອງການແປຕອນນີ້ແມ່ນ ແປແລ້ວ 71% ຍັງ 971 ຄຳ ລໍຖ້າການຍອມຮັບ.

  

14980781_10210840664562911_5157853160827358697_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*