ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU”

ຄຳເວົ້າທີ່ດີໆ ທີ່ໃຊ້ບອກຄູ່ຮັກໃຫ້ມີ ຄວາມຫວານກ່ວາຄຳວ່າ ” I LOVE YOU”

ວັນວາເລັນທາຍໃກ້ຈະຮອດແລ້ວຢາກນຳເອົາ 10 ປະໂຫຍກບອກຮັກຊື້ງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍແລະຫວານກ່ວາຄຳວ່າຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ( I Love you ) ມາຟາກ :
1. I love being around you.And i wish it could be like this forever.
( ຂ້ອຍມັກຢູ່ໃກ້ໆເຈົ້າ ແລະ ຢາກໃຫ້ເປັນແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ)
2. I can’t stop thinking about you when we are not together.
( ຂ້ອຍຫັກຫ້າມຫົວໃຈຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ເວລາທີ່ເຮົາບ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນ).
3. You light up my days. I always want you to be by my side.
   ( ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຄືນວັນຂອງຂ້ອຍສົດໃສ ແລະ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້ອຍຕະຫຼອດໄປ).
4 I’m comfortable being with you,you let me by myself. i think i have fallen for you.
( ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈເວລາຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍກຳລັງຫຼົງຮັກເຈົ້າແລ້ວ.
5 I think i found my missing part in you. you complete me.
( ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍໄດ້ພົບສ່ວນທີ່ຂາດຫາຍໃນຊີວິດທີ່ຕົວເຈົ້າ. ແລະ ເຈົ້າຄືຄົນທີ່ເຂົ້າມາເຕີມເຕັມໃຫ້ຊີວິດຂ້ອຍສົດໄສ.
6 The thought of you brings a smile to my face.
     ( ຄິດຮອດເຈົ້າເມື່ອໃດ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍີ້ມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ).
7 I’m lucky to have you in my life.
(ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີເຈົ້າຢູ່ໃນຊີວິິດຂອງຂ້ອຍ)
8 You are the best thing that ever happened to me
( ເຈົ້າຄືສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກີດຂື້້ນໃນຊິວີດຂອງຂ້ອຍ)
9 There is no one else I would ever want to be with. you are the one for me.
( ນອກຈາກເຈົ້າແລ້ວຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການໃຜຄົນອື່ນ ເຈົ້າຄືຄົນທີ່ໃຊ່ສຳລັບຂ້ອຍ)
10 you are my reason for living. I want to spend the rest of my life with you.
( ເຈົ້າແທ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຢາກມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຂ້ອຍຢາກໃຊ້ຊິວິດທີ່ເຫຼືອຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ)

 

ວັນວາເລັນທາຍນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວັນຂອງຄູ່ຮັກຢ່າງດຽວເດີ ຢ່າລືມບອກຮັກພໍ່ກັບແມ່ແດ່ເດີ ( Thank you for your unconditional Love ,Mom and Dad. ” I love you very much” ( ຂອບໃຈສຳລັບຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ມອບໃຫ້ລູກ” ລູກຮັກພໍ່ກັບແມ່ຫຼາຍເດີ)

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*