ຫຼັກການຕື່ມ “ing” ໃນ Present Continuous tense

November 27, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ຫຼັກການຕື່ມ ing ໃນພາສາອັງກິດ ຄຳກຳມະທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “e” (ກໍລະນີບໍ່ອອກສຽງ “e”) ໃຫ້ຕັດ “e” ອອກແລ້ວຈີ່ງຕື່ມ “ing”. ຕົວຢ່າງ :     move ເປັນ        – moving      ຍ້າຍ live ເປັນ          – living          ຢູ່,ອາໄສ

“One Call Away” Lyric

November 26, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

“One Call Away” I’m only one call away I’ll be there to save the day Superman got nothing on me I’m only one call awayCall me, baby, if you need a friend I just wanna give you love C’mon, c’mon, c’mon Reaching out to you, so take a chanceNo matter […]

ເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ ງານ Vientiane Glow Run.

November 18, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

   ງານການກຸສົນ Vientiane Glow Run ໂຄງການແລ່ນເພື່ອຄົນເປັນພະຍາດ ໂອທີສຕິກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າແລ່ນເຮືອງແສງ ມີນັກແລ່ນ ແລະ ອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . ໃນງານກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໂຊນ ເພີ່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງຜູ້ແລ່ນ ແລະ ເພີ່ອສຸຂະພາບອີກດ້ວຍ.ໃນນີ້ຂ້ອຍກໍ່ໄປັນຫົວໜ້າທີມໃນການຈັດບູດ Disco + ນ້ອງ ທະນາທິບ(ອ້ອຍ). ງານນີ້ມີທັງສາລະ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນຳພາລູກທີມ ແລະ ອາສາສະໝັກເພື່ອຈັດການ ແລະ ຕົບແຕ່ງບູດ ຈົນສຳເລັດ   ນີ້ແມ່ນຄວາມມ່ວນຊື່ນທ້າຍງານ 555  

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍອາຈານທາງດ້ານ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ

November 17, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ເປັນຜູ້ຊ່ວຍອາຈານທາງດ້ານ ຄະນະກຳມະການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ໃນງານ ຕະຫຼາດນັດແຮງງານທີ່ຈັດຂື້ນທີ່ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ,ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 2016

ເຂົ້າສອບເສັັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ Outsding Student in 2014-2015

November 17, 2016 SmileTeeno jounlamani 0

ການສອບເສັງລະດັບຊາດ ໄດ້ຮວບຮວມເອົານັກສຶກສາ ແຕ່ລະແຂວງ ອັນດັບ ທີ່ 1 ທີ່ເສັງໄດ້,ມາແຂ່ງຂັນກັນໃນລະດັບປະເທດ.                                         

1 2