ອ່ານໄດ້ຄວາມຮູ້ : Power point ແມ່ນໂປແກຣມຫຍັງ ???

October 3, 2016 Devteeno 0

 Microsoft PowerPoint ແມ່ນຫຍັງ  ໂປແກຣມ Microsoft PowerPoint 2007 ເປັນໂປແກມໜື່ງໃນຕະກຸນ Microsoft Office ເໝາະສຳລັບການຈັດສ້າງການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ Presentation ສໍາລັບໄປປະຍຸກໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍປະເພດເຊັັ່ນ : ການນຳສະເໜຂໍ້ມູນສີ້ນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ການຈັດທຳ Slide Show ການອອກແບບແຜ່ນຜັບເປັນຕົ້ນ

ໄອທີຄວນອ່ານ : ວີທີເບິ່ງ CPU Notebook ຂອງທາງ Intel

October 3, 2016 Devteeno 0

ວີທີເບິ່ງ CPU Notebook ຂອງທາງ Intel CPU ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Central Processing Unit ເຊິ່ງໝາຍເຖິງໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ ມີໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືສະໝອງຂອງມະນຸດເຮົາຄື: ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ສັ່ງການພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ Hardware ໃນປະຈຸບັນ CPU ຖືກຜະລີດໂດຍ 2 ບໍລີສັດ ຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກໄດ້ແກ່ Intel ແລະ AMD ເຮັດໃຫ້ CPU ນັ້ນມີຫຼາຍຊະນີດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະສິດທິພາບ ແລະ ການໃຊ້ວຽກ.

ຫຼັກການໃຊ້ Need ໃນພາສາອັງກິດ

October 2, 2016 Devteeno 0

Need  ເປັນຄຳກຳມະທີ່ເບີ່ງແລ້ວອາດຈະໃຊ້ຍາກເດີ ແຕ່ບໍ່ຍາກເກີນໄປ ຖ້າເຮົາຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດ ຄຳກິລິຍາ Need  ສາມາດເປັນໄດ້ທັງກິລີຍາຫຼັກ(Main Verb) ແລະ ກິລີຍາຊ່ວຍ(Model Verb) ລາຍລະອຽດເຮົາມາຮູ້ວິທີການໃຊ້ກັນເລີຍ.

ສາລະໜ້າອ່ານ : ຈະແກ້ໄຂແນວໃດເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ

October 2, 2016 Devteeno 0

ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ເມື່ອຄົນໃກ້ໂຕເຮົາເກີດອາການສະມັກ ອາການສະມັກ ມັກເກີດຈາກອາຫານ ຫຼື ສິ່ງໃດນຶ່ງຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຫຼອດລົມ ຫຼື ທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະມັກບໍ່ສາມາດເວົ້າ ໄອ ຫຼື ຫາຍໃຈໄດ້ ເຊິ່ງຫາກຊ່ອຍເຫຼືອບໍ່ທັນອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ   ຂ້ອຍຈະນຳເອົາເລື່ອງສູຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີປະຕິບັດ ແລະ ວິທີຮັບມືເມື່ອມີຄົນໃນຄອບຄົວເກີດອາການສະມັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ເບິ່ງວິດີໂອໃນ YouTube ແບບບໍ່ໃຊ້ເນັດ

October 2, 2016 Devteeno 0

ເບິ່ງວິດີໂອໃນ YouTube ແບບບໍ່ໃຊ້ເນັດ   ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ໄປອ່ານພົບບົດຄວາມ ທີ່ອ້າຍ Jettana ຂຽນໄວ້ ໃນ http://www.mobiletalk.tv ກ่ຽວກັບການເບີ່ງ Youtube ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເນັດ, ມີສາລະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຢາກ ນຳເອົາມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຈັກ.

ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ

October 2, 2016 Devteeno 0

ໜ້ານີ້ເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າຂອງເວັບ  teeno.loungos.com ລ້ວນໆ ສະບາຍດີ………….. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະຕ້ອນຮັບບັນດາທ່ານທີ່ແວ່ມາຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊອ່ານໃຫ້ຈົບແລ້ວຈະຮູ້ຈັກແອັດມິນຫຼາຍຂື້ນ ສະບາຍກັນຢ່າງເປັນທາງການອີກເທື່ອໜື່ງ

ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ

October 2, 2016 Devteeno 0

 ຢ່າກ່າວເປັນແຕ່ “Sorry” ໃນພາສາອັງກິດ ມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະມາແນະນຳການກ່າວຄຳຂໍໂທດໃນພາສາອັງກິດເພາະເປັນສຳນວນທີ່ຄົນທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດຜິດເຫຼັກນ້ອຍເຮົາກໍ່ຂໍໂທດກັນ ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ  ສັງຄົມມີຊີວິດຊີວາ ດ້ວຍການຂໍໂທດ ຈີ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ສຳນວນພາສາອັງກິດທີ່ເຮົາມັກກ່າວ ຂໍໂທດກັນມີຫຼາຍສຳນວນ ຜູ້ຂຽນຈະຂໍຍິບຍົກ ມາໃຫ້ນຳໄປໃຊ້ຕາມຄວາມນິຍົມ ແລະ ໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

1 3 4 5