ຫຼັກການໃຊ້ ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ(Capitalization Rules)

October 11, 2016 Devteeno 0

CAPITALISATION RULES  ຫຼັກການໃຊ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນໃຫຍ່ໃນພາສາອັງກິດ   Capital letters are used with particular types of nouns, in certain positions in sentences, and with some adjectives. You must always use capital letters for: The beginning of a sentence. ຂື້ນຕົ້ນປະໂຫຍກສະເໝີ EXAMPLES ຕົວຢ່າງ : Dogs are noisy. Children are noisy too.

ບົດທີ 3 ເລີ່ມຕົ້ນຄຳສັ່ງພາສາ HTML Part 3

October 11, 2016 Devteeno 0

ມື້ນີ້ເຮົາມາຮຽນກັນຕໍ່ບົດທີ່3 ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລ້ວ ເຮົາກໍ່ມາເຂົ້າບົດຮຽນກັນອີກ ໃນການລົງມືຂຽນ ແທັກ(Tag) ແທັກແມ່ນລັກສະນະສະເພາະຂອງພາສາ HTML ທີ່ໃຊ້ໃນການກຳນົດຮູບແບບຄຳສັ່ງ ຫຼືລະຫັດຄຳສັ່ງ ໂດຍລະຄຳສັ່ງຈະຖືກກຳນົດໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງໝາຍນ້ອຍກວ່າ( < ) ແລະເຄື່ອງໝາຍໃຫຍ່ກວ່າ( > ) ເຊິ່ງແທັກຄຳສັ່ງພາສາ HTML ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລັກສະນະຄື: –    ແທັກດ່ຽວ: ເປັນແທັກທີ່ບໍ່ມີແທັກປິດ ເຊັ່ນ: <br> , <hr> .

ບົດທີ 2 ພື້ນຖານກ່ອນການຂຽນພາສາ HTML

October 11, 2016 Devteeno 0

 HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີເຄື່ອງມືຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເພື່ອສ້າງ

ບົດທີ 1 ພື້ນຖານາກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ (ຕໍ່)

October 11, 2016 Devteeno 0

ບົດທີ 1 ພື້ນຖານາກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ (ຕໍ່) 1.2 ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ 1.2.1 ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແບບໃຊ້ສາຍ(Wire Internet) – ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດລາຍບຸກຄົນ(Individual Connection): ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ເຂົ້າກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດເພື່ອໃຊ້ອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານສານໂທລະສັບ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງສະໝັກ ເປັນສະມາຊິກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດເສຍກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຊື່ ແລະລະຫັດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້.

ບົດຮຽນ ພາສາ HTML ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

October 11, 2016 Devteeno 0

 ບົດທີ 1 ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ ອິນເຕີເນັດ(Internet) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Inter Connection Network ໝາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນທົ່ວໂລກ ໂດຍມີລັກສະນະຄືກັບໃຍແມງມຸມ. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈະມີ ໂປຣໂຕຄອລ(Protocol) ເຊິ່ງເປັນລະບຽບ ຫຼືວິທີການສື່ສານທີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່,

ບົດນຳ: ພາສາ html ແມ່ນຫຍັງ ?

October 11, 2016 Devteeno 0

                                                   ພາສາ Html ແມ່ນພາສາຫຍັງ ?  HTML(Hyper Text Markup Language) ພັດທະນາໂດຍທ່ານ ທີມ ເບີເນີ ລີ(Tim Berners Lee) ເປັນພາສາໃຊ້ຂຽນເອກະສານ ເພື່ອສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີຜ່ານໂປຣແກຣມປະເພດ Web Browser, ພາສາ HTML ເປັນພາສາຄຳສັ່ງຊະນິດຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ ມູນແບບກຣາບຟິກ ແລະມີນາມສະກຸນເປັນ *.html. ໃນປະຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນວ່າ […]

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງພາສາຈາ

October 11, 2016 Devteeno 0

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນພາສາຈາວາ ເນື້ອໃນບົດນີ້ເປັນການແນະນຳພາສາຈາວາ ໂດຍເລີ່ມຈາກການແນະນຳຫລັກການຂອງພາສາ ຄອມພິວເຕີໂດຍທົ່ວໆໄປປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ້ຂອງພາສາຈາວາຂໍ້ແຕກຕ່າງຂອງພາສາ ຈາວາກັບພາສາຄອມພິວເຕີອື່ນໆ ຫລັກການທຳງານຂອງໂປຣແກຣມພາສາຈາວາ ແລະຄວາມ ໝາຍຂອງເຄື່ອງຈັກສົມມຸດທີ່ໃຊ້ໃນພາສາຈາວາພ້ອມທັງແນະນຳເທັກໂນໂລຊີແພດຟອມຕ່າງໆຂອງພາສາຈາວາແນະນຳຕົວຢ່າງການຂຽນໂປຣແກຣມຈາວາ ແລະໂປຣແກຣມແອບແພັດ ແລະ ໃນສ່ວນທ້າຍຂອງບົດໄດ້ມີການແນະນຳວິທີການໃຊ້ຄູ່ມືຈາວາ Java API.

09 ວິທີເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮຽນເກັ່ງ ….ນັກສຶກສາຂື້ນໄດ້ 99%

October 10, 2016 Devteeno 0

 ສະບາຍນີ້ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາ 9 ວິທີ ທີ່ຈະເຮັດຫ້ເຮົາຮຽນເກັ່ງຂື້ນບໍ່ໜ້ອຍກໍຫຼາຍ ເພື່ອມາແບ່ງບັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານ ຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ຄົງຈະມີຄວາມໝາຍແລະສາລະໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ອ່ານໃຫ້ຈົບເດີ 09 ວິທີເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຮຽນເກັ່ງ ….ນັກສຶກສາ ມີ : 1 ຄົນຮຽນເກັ່ງ ແບ່ງເວລາເປັນ…. ເຄັດລັບຂໍ້ທໍາອິດ ເຖິງເຮົາຈະເປັນຄົນມັກຫຼີ້ນເກມ ອ່ານກະຕູນ ເບີ່ງໜັງ ກິລາ ຟັງເພລງ ເລາະຫັ້ນເລາະນີ້ ຂໍພຽງພວກເຮົາແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ ເວລາໃດຫຼີ້ນກໍຫຼີ້ນ ເວລາໃດຮຽນກໍຮຽນ ຈະຫຼີ້ນມື້ລະຈັກຊົ່ວໂມງກໍໄດ້ ແລະ ຊອກເວລາມາຮຽນນອກຈາກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງມື້ລະ 30 ນາທີ – 1 ຊົວໂມງ ງ່າຍໆແຕ່ໄດ້ຜົນ. 2 ຄົນຮຽນເກັ່ງ ຈະອ່ານຄືນບົດຮຽນລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຫຼັງຮຽນໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຈ.

1 2 3 4 5