ບົດທີ່ 3 ໜ້າທີ່ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງ Insert ( Power point 2016)

 ບົດທີ່ 3 ນີ້ກະໄດ້ຮຽນລາຍລະອຽດ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງແຕ່ລະອັນໃນຢູ່ໃນຟັງຊັນຂອງ Insert

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*