ບົດທີ່ 2 ໜ້າທີ່ຂອງ Home

ມື້ນີ້ມາຮຽນກັນຕໍ່ກັບບົດທີ່2 ຫຼັງຈາກທີ່ແນະນຳຫຍໍ້ໆກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ Power point ກັນໄປແລ້ວ ກໍ່ມາຮູ້ລຶກຂອງແຕ່ລະຢ່າງກັນເລີຍ.ລາຍລະອຽດກົດເບີ່ງຕາມວີດີໂອ

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*