ບົດທີ່ 1 Power point ແມ່ນຫຍັງ ? ອະທິບາຍຫຍໍ້

 ວີດີໂອນີ້ເປັນວີດີໂອທຳອິດທີ່ເລີ່ມການອະທິບາຍໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຢ່າງຂອງໂປແກຣມ Power point ເວີຊັນ 2016  ເຊີ່ງແຕ່ລະລຸ້ນກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍປານໃດ.

ລາຍລະອຽດສາມາດກົດເບີ່ງວີດີໂອແນະນຳໄດ້ເລີຍ

ໝາຍເຫດ : ທ່ານສາມາດຄອມເມັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການແບ່ງບັນຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍໄດ້ 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*