ບົດທີ 4 ຂັ້ນຕອນການສ້າງເອກະສານ HTML

ບົດທີ 4 ຂັ້ນຕອນການສ້າງເອກະສານ HTML

–    ຂັ້ນຕອນທີ1: ເປີດໂປຣແກຣມ Notepad.

ກົດປຸ່ມ Start > All Programs > Accessories > Notepad ແລ້ວພິມຄຳສັ່ງຕ່າງໆ.

–    ຂັ້ນຕອນທີ2: ບັນທຶກເອກະສານ HTML ທີ່ຂຽນ.

1)  ເລືອກເມນູ File > Save As.

2)  ຈະປະກົດໜ້າຈໍສຳລັບກຳນົດລັກສະນະ ແລະຮູບແບບການບັນທຶກຂຶ້ນມາ.ໃນຫ້ອງ File name ແມ່ນໃຫ້ຕັ້ງຊື່ເອກະສານ ໂດຍຈະຕ້ອງກຳນົດນາມສະກຸນເປັນ .html ຕໍ່ທ້າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີກາຍຍະວ່າງ.

3)  ໃນຫ້ອງ Save as type ໃຫ້ເລືອກເປັນ All files (*.*)

4)  ກົດປຸ່ມ Save

–    ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແດງຜົນຮັບຜ່ານໂປຣແກຣມເວັບບຣາວເຊີ.

1)  ເປີດໂປຣແກຣມ Internet Explorer

ກົດປຸ່ມ Start > All Programs > Internet Explorer

2)  ເລືອກເມນູ File > Open.

3)  ກົດປຸ່ມ Browse..  ແລ້ວເລືອກເອກະສານ HTML ທີ່ບັນທຶກໄວ້.

4)  ກົດປຸ່ມ Open

5)  ກົດປຸ່ມ OK

 

 

ຜົນໄດ້ຮັບ

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*