ອ່ານໄວ້ ໄດ້ສາລະ 15 ຂໍ້ຄິດທີ່ຄວນເຮັດກ່ອນອາຍຸ 45 ປີ

>ຂໍ້ຄິດທີ່ 1 :
ບໍ່ຄວາມກົດດັນກ່ຽວກັບການຮຽນຫຼາຍເກີນໄປ, ແຕ່ຮຽນພຽງພໍ,ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີເປັນພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຈິງທີ່ວ່າຜົນງານບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ເກຣັດເປັນຢ່າງດຽວ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 2 :
ການເຮັດກິດຈະກໍາໃນມະຫາວິທະຍາໄລເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອ່ານຫນ້າປື້ມແບບຮຽນຫຼາຍໆຫົວ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 3:
ເລືອກວຽກເຮັດງານມັກນັ້ນ, ແຕ່ຢ່າລືມອາຊີບວ່າອາຊີບນັ້ນສາມາດລ້ຽງເຮົາໄດ້ບໍ ? ຖ້າບໍ່ໄດ້ກໍ່ບໍ່ຄວນຫຼອກຕົວ ເອງເພາະສະໃໝນີ້ເງີນສຳຄັນກ່ວາໝູ່.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 4 :
ເມື່ອຮອດໄວເຮັດວຽກໃຜເກັບເງີນກ່ອນລວຍກ່ອນ.ແລະສີ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ຄື”ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີໜີ້ຄື ຊີວິດທີ່ປະເສີດສຸດ”.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 5 :
ຢ່າເປັນສັດຕູກັບໃຜໃນໂລກໃບນີ້ ເພາະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ໃດມື້ໜື່ງເຂົາອາດຈະມີອິດພົນ ຈົນກັບມາທຳຮ້າຍເຈົ້າກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 6 :
ການສ້າງສາຍສໍາພັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ໃຫ້ເກັ່ງຫຼາຍປານໃດກໍ່ສູ້ກັບຄົນທີ່ມີໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍບໍ່ໄດ້.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 7 :
ຄວນເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງວຽກເພາະຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ່ເຄີຍມີໃນໂລກນີ້.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 8 :
ບໍ່ໃຫ້ຄິດວ່າຕົນເອງເຮັດແນວໄດ້ພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ,ເພາະຄວາມສາມາດຂອງຄົນເຮົາມີຫຼາຍກ່ວາ1 ຢ່າງສະເໝີ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 9 :
ເມື່ອມີໂອກາດໃດໆເຂົ້້າມາກໍ່ຈົ່ງຢ່າປະຕິເສດ,ເຖີງຈະລົ້ມເຫຼວແຕ່ມັນກໍ່ຄືປະສົບການ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 10 :
ສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້້າຍັງເປັນໄວໜຸ່ມ-ສາວ,ເພາະວ່າການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໃນຊ່ວງອາຍູຫຼາຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງສະໜຸກແລ້ວ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 11 :
ອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕັ້້ງແຕ່ຍັງໜຸ່ມສາວ ເພາະເມື່ອມີຄອບຄົວແລ້ວການເດີນທາງຍີ່ງຍຸ້ງຍາກກ່ວາເດີມ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 12 :
ການເລືອກຄູ່ຊີວິດຈົງຄິດໃຫ້ດີໆ ຢ່າເບີ່ງແຕ່ຂໍ້ດີຂອງເຂົາ ແຕ່ຕ້ອງເບີ່ງວ່າເຮົາສາມາດຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາໄດ້ຫຼາຍນ້ອຍປານໃດ

ຂໍ້ຄິດທີ່ 13 :

ລອງຫາເວລາວ່າງໆ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງລອງເບີ່ງ, ຢ່າແບກໂລກໄວ້ທັງໂລກໄວ້ຄົນດຽວ ແລະ ອີກຢ່າງງານບໍ່ແມ່ທຸກສີ່ງໃນຊີວິດ

ຂໍ້ຄິດທີ່ 14 :
ສຸຂະພາບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ,ກະລຸນາທະນຸຖະຫນອມຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້.ໃນຕອນທີ່ເປັນໄວລຸ້ນຢ່າໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ໜັກເກີນໄປ.

ຂໍ້ຄິດທີ່ 15 :

ຫາເປົ້າຫມາຍໃນຊີວິດໃຫ້ພົບໄວທີ່ສຸດເພາະມັນຈະເປັນເສັ້ນທາງນໍາພາທ່ານໃນຊີວິດຂອງທ່ານໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*