ຈຸດເດັ່ນຂອງພາສາຈາວາ(Java Programming)

                                   ຈຸດເດັ່ນຂອງພາສາຈາວາ(Java)

  1. ຄວາມງ່າຍ (simple) : ພາສາຈາວາເປັນພາສາທີ່ງ່າຍຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໂປແກມ ທັ້ງນີ້ເພາະພາສາຈາວາພັດທະນາໂດຍຕັດຂໍ້ເສຍຂອງພາສາ C++ ອອກໄປເລື່ອງຂອງການໃຊ້ pointer
  2. ພາສາເຊີ່ງ (Objective Oriented) ພາສາຈາວາເປັນພາສາຄອມພີວເຕີທີ່ມີອອັບເຈັກທີ່ສົມບູນໂດຍມີລັກສະນະເດັ່ນຄື ການສືບທອດການຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ.
  3. ການກະຈາຍ (distributed) ພາສາຈາວາມີຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ເປັນແພັກເກັດ ໃນການຈັດການກັບໂປໂຕຄໍ TCP/IP ເຮັດໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຜ່ານລະບົບເຄື່ອຂ່າຍໄດ້ງ່າຍ.
  4. ການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດຜາດ (robust) ພາສາຈາວາອອກແບບມາເພືອເປັນໂປແກມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍມີການກວດສອບການຜິດຜາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.
  5. ຄວາມປອດໄພ(Secure) ພາສາອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາໂປແກມລະບົບເຄືອຄ່າຍດັ່ງນັ້ນຈື່ງຕ້ອງສ້າງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຈາກໄວຣັດ ແລະ ການແກ້ໄຂໂປແກມຈາກພາຍນອກ.
  6. ເຄື່ອນຍ້າຍງ່າຍ (Portable) ຂໍ້ກຳນົດຂອງພາສາຈາວາຈະບໍ່ຂື້ນກັບລະບົບປະຕິບັດການໃດໆ ສະເພາະ ດັ່ງນັ້ນ,ໂປແກຣມພາສາຈາວາຈື່ງສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ກັບລະບົບຄອມພິວເຕີທຸກປະເພດ.

 

ທີ່ມາ: https://www.gotoknow.org/posts/182095

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*