ອ່ານໄດ້ຄວາມຮູ້ : Power point ແມ່ນໂປແກຣມຫຍັງ ???

 Microsoft PowerPoint ແມ່ນຫຍັງ

 ໂປແກຣມ Microsoft PowerPoint 2007 ເປັນໂປແກມໜື່ງໃນຕະກຸນ Microsoft Office ເໝາະສຳລັບການຈັດສ້າງການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ Presentation ສໍາລັບໄປປະຍຸກໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍປະເພດເຊັັ່ນ : ການນຳສະເໜຂໍ້ມູນສີ້ນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ການຈັດທຳ Slide Show ການອອກແບບແຜ່ນຜັບເປັນຕົ້ນ

  ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ  Power Point

ສຳລັບຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ presentation ທີ່ສ້າງຈາກ Power Point ຈະສ້າງອອກເປັນ Slide ຍ່ອຍໆ ແຕ່ລະ Slide ສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນຮູບພາບ ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ສຽງເພື່ອສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງສາມາດກຳນົດ ໃຫ້ presentation ຂອງເຮົາ ນຳສະເໜີອອກມາແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການກົດເລືອກໃຫ້ສະແດງເທື່ອລະ Slide

ກ່ອນການສ້າງ  Presentation ຄວນກຳນົດຮູບແບບຂອງ presentation ຂອງເຮົາກ່ອນວ່າ ຕ້ອງການສະແດງໃນຮູບແບບໃດ ເຊັ່ນ : ຕ້ອງການໃຫ້ສ່ວນເທິງ ສະແດງເປັນຊື່ຫົວຂໍ້, ດ້ານລຸ່ມເປັນຊື່ບໍລິສັດ ແລະ ສາກຫຼັງໃຫ້ເປັນສີນ້ຳເງີນເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກໃຫ້ສາມາເລືອກຮູບແບບ Themes ຫຼື Temperate  ທີ່ໂປແກມກຽມໄວ້ໃຫ້ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ສະຫຼຸບຄວາມສາມາດພື້ນ ຖານຂອງ PowerPoint

 • ສາມາດນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມ ຮູບພາບ ສຽງ ພາບເຄື່ອນໄຫວ
 • ສາມາດຕົກແຕ່ງຕົວອັກສອນໃຫ້ງາມໆດ້ວຍ Word Art
 • ການເຮັດວຽກຈະແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໜ້າໆ ແຕ່ລະໜ້າຈະເອີ້ນວ່າ Slide(ຄິກແທັບເມນູ Home ເລືອກ New Slide
 • ການສ້າງຈະມີ Slide Layout ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ໃສ່ຂໍ້ມູນ ( ຄິກແທັບ Home ເລືອກ Layout)
 • ຮູບແບບຫຼື Thems ຈະມີ Design ສຳລັບຊ່ວຍໃນການສ້າງ presentation ໄດ້ສະດວກຫຼາຍຂື້ນ.
 • ຮັບຮອງໄຟຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ : ຕາຕະລາງ ຈາກ Microsoft Excel ເປັນຕົ້ນ
 • ຮັບຮອງພາບເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນ :flash, Gif animation, Video ເປັນຕົ້ນ
 • ສາມາດສັ່ງ Run ແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້
 • ສາມາດສັ່ງພີມໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ : ພີມແບບ Slide, Handout ເປັນຕົ້ນ.
 • ໄຟທີ່ສ້າງຈະມີນາມສະກຸນໄຟແມ່ນ .PPTX   ຖ້າເປັນເວີຊັນເກົ່າຈະແມ່ນ .PPT
 • ຖ້າໄຟທີ່ສ້າງເປັນໄຟ.PPSX ຈະສາມາດຮັບ Presentation ແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້.

 

About Devteeno 53 Articles
I AM TEENO

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*